Karolína Havelková, DiS.

Slunce, vůně posekané trávy, modrá lesknoucí se hladina rybníka, jezera. To je můj ráj.

Od mala miluji vodu, moje volba sportovního vyžití proto byla jasná. Se závodním plaváním jsem začala s příchodem na druhý stupeň ZŠ. Na bazénu jsem trávila hodně času. V 15 letech jsem se stala rozhodčím plavání a začala čas od času trénovat děti, které plavali v našem oddílu.

U trénování jsem zůstala i v dospělosti. Nadšené děti i dospělí, které se nemohou dočkat až skočí do vody mi dělají největší radost. Mám potřebu se neustále ve svém oboru vzdělávat, proto kromě instruktora plavání a trenéra III. kategorie jsem také mistr plavčí a zdravotník.

Jsem vystudovaný sociální pracovník a pedagog na vyšší odborné škole a dodělávám si bakalářský titul v sociální pedagogice na Husitské teologické fakultě univerzity Karlovy.

Co je pro mě jako instruktora nejdůležitější:

  • správná plavecká technika
  • nadšení a využití hravosti dětí
  • individuální přístup
  • všímat si, v čem děti vynikají a podpořit je
  • spokojenost plaváčků i plavců
  • interaktivní a hravé lekce
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí
  • bezpečný pohyb u vody i v ní

Práci s dětmi i dospělými se věnuji i mimo bazén. Pořádám různé akce, které se týkají sportu, relaxace, zdokonalování dovedností a rozšiřování kompetencí.