INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Individuální lekce plavání jsou určeny pro všechny věkové kategorie.

Kde lekce probíhají?

Klientům, kteří mají adekvátní bazén nabízíme lekce v pohodlí jejich vlastního prostředí. Ti, kteří bazénem nedisponují, mohou chodit do centra Šutka nebo do bazénu Axa.

Co můžete očekávat?

Lekce jsou koncipované podle potřeb klientů. Důraz je kladen především na věková specifika a dosavadní dovednosti jedince. Podle věku jsou voleny adekvátní metody výuky.

Na co klademe důraz?

V našich lekcích je kladen důraz na pozitivní vztah k vodě a správnou techniku plavání tak, aby pro Vás bylo plavání radostí a ne starostí.

Proč je plavání vhodnou volnočasovou aktivitou?

• Hydrostatický tlak je vhodný pro posilování s vlastní vahou těla.

• Plavání je komplexní cvičení, u kterého posilujete velké množství svalových skupin.

• V rámci plavání můžete rovnou i protahovat a relaxovat.

• Má pozitivní vliv na kapacitu plic.

• Učí správnému dýchání.

• Nezatěžuje kloubní aparát.

• Podporuje kvalitní spánek.

• Zrychluje metabolismus a podporuje peristaltiku střev.

• Působí preventivně na problémy s příjmem potravy.

• Napomáhá ke větší flexibilitě kloubního aparátu.

• Je prevencí před utonutím.

• Podporuje vývoj hrubé i jemné motoriky.

Kdy začít?

S plaváním je vhodné začít kdykoliv. Pobyt ve vodním prostředí je výjimečný tím, že cvičíte s vlastní vahou jen proti odporu vody. Nezatěžuje kloubní aparát, proto je vhodné pro všechny věkové skupiny a má rehabilitační účinky.

Jak probíhá lekce?

Lekce je šitá na míru klientovi.

Má však samozřejmě svůj řád. V úvodu lekce je protažení a uvolnění svalového aparátu. Následuje rozplavání a adaptace na vodní prostředí. Hlavní část je vždy zaměřena na konkrétní cíl, který si klient stanový. V závěrečné fázi se soustředíme na relaxaci před odchodem z bazénu.

Co s sebou?

Pohodlné plavky jsou základem úspěchu. Nezbytné je s sebou mít ručník a hygienické potřeby. Kdo není zvyklí otevřít oči pod vodní hladinou, doporučuji brejličky. Pokud žádné nevlastníte je možné si je vypůjčit. Doporučuji si vzít s sebou také pantofle.

Možnosti výhod od pojišťoven

Děti

Dospělý

Senioři